IKGL Logo Overlay

Marianum en ‘Het hybride leren’

IKGL en het Marianum hebben nauw contact over de ontwikkelingen rond techniek en de nieuwe opzet voor de opleiding PIE (Produceren, Installeren, Energie) en
BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

Hybride leren blijft een belangrijk uitgangspunt. Opleidingen zullen meer geïntegreerd worden aangeboden om in de toekomst techniek-opleidingen te kunnen blijven aanbieden en meer leerlingen te bereiken, bijvoorbeeld meer meiden. 

Opzet van de nieuwe techniekopleiding zal een meer integrale aanpak zijn met de profielen Smart Building, Smart Technlogy en Smart Design.
Onlangs zijn ouders op het Marianum geïnformeerd over de nieuwe opzet van het hybride leren. Tijdens deze succesvolle sessie heeft BINX de aanwezigen meegenomen in de innovatieve bouwwereld. Ouders waren enthousiast en onder indruk van deze bijeenkomst.

Het Marianum gaat binnenkort ook met het MBO in gesprek over de mogelijkheden van doorlopende leerlijnen. Het Marianum en de IKGL vinden het belangrijk goed in contact te blijven om het hybride leren succesvol te maken. Het onderwijs heeft de bedrijven hard nodig en visa versa.

Het Marianum heeft de zorg om hybride leerplekken voor leerlingen aan te bieden. Hiervoor zijn de contacten met de IKGL en de bedrijven heel belangrijk.


In 2024 gaan IKGL en het Marianum kijken hoe het hybride leren goed kan worden geïntegreerd bij bedrijven in de regio.