IKGL Logo Overlay

Zoeken

ALV LOCO Lievelde

Onder voorbehoud van Corona beperkingen. Uitnodiging volgt.

Brandweerpost Groenlo heeft tekort aan nieuwe brandweerlieden.

Brandweerpost Groenlo heeft tekort aan nieuwe brandweerlieden.

De IKGL is benaderd door brandweer Oost Gelre om hen te ondersteunen in de campagne die zij momenteel voeren. Brandweerpost Groenlo heeft een dringend tekort aan nieuwe brandweerlieden.Wij vragen onze IKGL…

3D-Printerproject

3D-Printerproject

IKGL heeft zich aangesloten bij zes andere industriële kringen in de regio bij het 3D-printer project. Het doel van dit project is om jongeren bekend te maken met 3D printen…

IKGL en energietransitie Oost Gelre

IKGL en energietransitie Oost Gelre

Het bestuur van de IKGL is nauw betrokken bij onze leden die willen meewerken aan de energietransitie door te verduurzamen. De inwoners en ondernemers worden ook geconfronteerd met de nationale…

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Vanwege de coronapandemie is de jaarlijkse ALV vorig jaar verplaatst van maart naar juli. Toen hadden wij niet kunnen vermoeden dat we in maart 2021 nog steeds met beperkende maatregelen…

Hans van Dalen stopt als ambtelijk secretaris IKGL

Hans van Dalen stopt als ambtelijk secretaris IKGL

Per 1 januari jl. heeft Hans van Dalen in goed overleg met het IKGL bestuur zijn werkzaamheden als ambtelijk secretaris beëindigd. Hans heeft zich jarenlang met veel inzet en toewijding…

Van de gemeente Oost Gelre

Van de gemeente Oost Gelre

Onlangs heb ik als directeur van deze mooie gemeente, samen met het afdelingshoofd Omgeving, een gesprek gehad met het IKGL-bestuur. Het was een open gesprek, waarin ik vooral goed heb…

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Beste Ondernemer,   In deze editie vertellen we je over duurzaam ondernemen in de nieuwe blog van Jan, de nieuwe online masterclass, de ervaring van Wijnhandel Schoemaker en kun je je…

De Maan Schoonmaakdiensten

De Maan Schoonmaakdiensten

Laat uw werknemers gratis testen

Laat uw werknemers gratis testen

Dankzij een recent initiatief van het ministerie van VWS, MKB Nederland en VNO-NCW wordt een Corona sneltest vergoed voor uw werknemers met klachten. Wij zijn als Active Living samen met…