IKGL Logo Overlay

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek (DOA)

Netcongestie te lijf met inzicht

Netcongestie raakt alle bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Volgens het FD van 29 maart kan een derde van de bedrijven nauwelijks groeien door een vol stroomnet. Slimme ondernemers bereiden zich hierop voor. Op Witte Donderdag presenteerde het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek een scala aan maatregelen waarmee ondernemers hun energiehuishouding kunnen optimaliseren. Maatregelen waar ze zelf regie op hebben en waar ze geen netbeheerder bij nodig hebben.

Het begint bij inzicht krijgen in je verbruik, je gecontracteerd vermogen en de pieklast. Dat kan met een energieadvies van DOA en door te meten. DOA heeft het energieadvies inmiddels uitgebreid met een indicatie van mogelijke knelpunten met netcongestie. Meld je nu alvast aan voor een energieadvies van DOA.

Energie krijgt in veel bedrijven onvoldoende aandacht, zodat ondernemers onaangenaam verrast worden als ze willen uitbreiden. Maak daarom een van je mensen verantwoordelijk voor energie, die in de gaten houdt of apparaten onnodig aan staan, die wekelijks het verbruikspatroon analyseert en ingrijpt als instellingen niet correct zijn. Dit zijn slechts twee van de top-15 maatregelen. Binnenkort publiceert het Gelders Energieakkoord ze allemaal.

Meldpunt Netcongestie Achterhoek

Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek brengt samen met 8RHK-Ambassadeurs in kaart op welke bedrijventerreinen ondernemers het knelpunt van netcongestie het meeste voelen. Daarmee is het gemakkelijker om te bepalen waar het beste tijd en middelen ingezet kunnen worden om ondernemers te helpen om de impact van netcongestie te verminderen. We roepen ondernemers daarom op om op het Meldpunt aan te geven of ze nu al knelpunten ervaren of komende jaren verwachten door bijvoorbeeld uitbreiding van de productie of elektrificatie van bedrijfsprocessen en vervoer. Klik hier om naar het Meldpunt Netcongestie Achterhoek te gaan.