IKGL Logo Overlay

Over IKGL

Voor en door bedrijven in Oost Gelre

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre, is op 13 januari 2005 de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde (IKGL) opgericht. De IKGL is de voortzetting van de afzonderlijke kringen Groenlo en Lichtenvoorde. Leden van de IKGL zijn industriële, (groot)handels- en dienstverlenende bedrijven uit de gemeente Oost Gelre.

Doelstelling

Doelstelling van de IKGL is het bevorderen van de contacten en de kennisuitwisseling tussen leden. Daarnaast wil de IKGL de gemeenschappelijke belangen van de leden op plaatselijk en regionaal gebied behartigen. De IKGL geeft hieraan invulling door een gesprekspartner te zijn richting lokale en regionale overheden, aanverwante organisaties en andere industriële kringen in met name de Achterhoek. Speerpunten bij deze belangenbehartiging zijn:

  • optimaliseren van het ondernemersklimaat in Oost-Gelre,
  • samenwerken om een sterk (regionaal) economisch beleid te realiseren.

Commissies

Technieklokaal Tech4Life
Het technieklokaal Tech4Life is een initiatief van 4 partijen: gemeente Oost Gelre,IKGL, KSG Marianum en de gezamenlijke basisscholen in de gemeente Oost Gelre. Deze partijen hebben zitting in het bestuur van STOG (Stichting Techniek Oost Gelre). Doelstelling is het waarborgen van technisch onderwijs aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen middels kerndoelen rondom Wetenschap en Techniek.
Vertegenwoordiger namens de IKGL: Marcel Eekelder.

Communicatie

De communicatie met de leden vindt plaats via deze website en e-mail. Leden worden geïnformeerd over relevante plaatselijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Daarnaast worden door de IKGL georganiseerd:

  • informatiebijeenkomsten voor alle leden of specifieke groepen van leden over voor hen belangrijke onderwerpen,
  • informele bijeenkomsten voor alle leden, waaronder bedrijfsbezoeken.

Lid zijn van de IKGL: de voordelen

Als lid van de IKGL verzekert u zich van een collectieve belangenbehartiging, draagt u bij aan de instandhouding en groei van de lokale economie en maakt u deel uit van een interessant netwerk. Aan het lidmaatschap zijn wel voorwaarden verbonden. Het bestuur hanteert dan ook toelatingscriteria voor nieuwe leden. Het bestuur bepaalt of een onderneming al dan niet aan de criteria voldoet. Dit zijn de toelatingscriteria die het bestuur van de IKGL hanteert: 

  • de onderneming is feitelijk (mede) gevestigd binnen de grenzen van de gemeente Oost-Gelre; 
  • de onderneming is van redelijke omvang en heeft tenminste meerdere werknemers in dienst voor eigen bedrijfsactiviteiten;
  • de onderneming is actief in de bouw, industrie, (groot)handel of dienstverlening en is hoofdzakelijk business to business werkzaam; 

Het bestuur van de IKGL kan altijd op basis van een eigen motivatie en/of interpretatie van de criteria tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag besluiten. Daarbij zal zij met name toetsen of de onderneming toegevoegde waarde heeft voor de industriekring.

Aanmelden

U kunt zich – middels het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier – aanmelden.

Vragen

Hebt u vragen over het lidmaatschap van de IKGL, de toelatingscriteria of het aanmelden? Neem dan contact op met één van de ambtelijk secretarissen van de IKGL.