IKGL Logo Overlay

Ondernemers gezocht voor werkervaringsplekken migranten

De nood om migranten op te vangen blijft hoog. Gemeente Oost Gelre heeft en voelt een taak in de opvang van vluchtelingen van buiten Europa en uit de Oekraïne. In totaal werken we toe naar permanente huisvesting voor ongeveer 400 asielzoekers en Oekraïners. Deze mensen gaan wonen en meedoen in onze gemeente. Op dit moment vangen we zo’n 130 Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke locaties in Groenlo. Gemeente Oost Gelre staat niet alleen in deze opgave. In de regio Achterhoek hebben we over de opvang van migranten goede afspraken gemaakt. 

De inzet van migranten levert u voordelen op
Goede opvang van migranten is echter meer dan alleen huisvesting. Onderdeel van goede opvang is de mogelijkheid om mee te doen via activiteiten en werk. Daar hebben we uw hulp, als ondernemer, bij nodig. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, kunnen extra handjes wellicht zeer welkom zijn in uw bedrijf. Daarnaast levert u met de inzet van asielzoekers en statushouders een maatschappelijke bijdrage. Ook kan het u fiscaal voordeel opleveren. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op via phom@oostgelre.nl. Of kijk hier meer voor meer informatie.

Gemeente verkent opvanglocaties
De gemeente verkent sinds enige tijd diverse opvanglocaties. Vorig jaar hebben we hiertoe een oproep geplaatst aan inwoners en ondernemers. Daar hebben we diverse reacties en suggesties op ontvangen. Op de website van de gemeente kunt u meer lezen over de opvang van vluchtelingen en migranten in Oost Gelre.