IKGL Logo Overlay

Aanpassing toegestane bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen Oost Gelre

Bij elk bestemmingsplan voor bedrijventerreinen hoort een lijst van bedrijfsactiviteiten die zijn toegestaan. We hebben gezien dat deze lijst bij het huidige bestemmingsplan niet helemaal klopt. Er is te veel ruimte voor activiteiten die niet geschikt zijn voor vestiging op een bedrijventerrein. U kunt hierbij denken aan ziekenhuizen, kinderdagverblijven, gymnastiekzalen, scholen en zelfs dierentuinen. Om dit te repareren hebben we besloten om de bedrijvenlijst aan te passen.

Wat betekent het aanpassen van de bedrijvenlijst
Nieuwe bedrijven met activiteiten die niet geschikt zijn voor een bedrijventerrein, kunnen zich daar dan niet vestigen. De bedrijven die al aanwezig zijn en genoemde activiteiten hebben, kunnen op hun huidige plek blijven.
Met deze wijziging verandert alléén de bedrijvenlijst. De andere regels van het bestemmingsplan voor bedrijventerreinen veranderen niet.

Het juiste bedrijf op de juiste plek
We vinden het belangrijk dat de beperkte ruimte op bedrijventerreinen beschikbaar blijft voor bedrijven die daar horen.

Plan bekijken
Het ontwerpwijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 29 december voor een periode van 6 weken bekijken. Het plan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vragen
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie. Hiervoor kunt u bellen naar (0544) 39 35 35.

Heeft u bezwaar tegen de plannen?
Dan kunt u tot en met donderdag 8 februari 2024 bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen of in een gesprek. U geeft daarbij duidelijk aan om welke onderdelen van het plan uw bezwaar gaat. Ook geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.

Schriftelijke reactie
Uw schriftelijke reactie op dit ontwerpbestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad. Met als onderwerp ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre, wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten ’. U stuurt deze naar Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Mondelinge reactie
Voor uw mondelinge bezwaar neemt u contact op met de afdeling Ruimte en Economie. Hiervoor kunt u bellen naar (0544) 39 35 35.