IKGL Logo Overlay

Reststroomafval analyse Laarberg

REIN is volop bezig met het inventariseren van de grondstoffen, reststromen en restcapaciteiten.

Begin dit jaar is op initiatief van de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde (IKGL), gemeente Oost-Gelre en 8HRK het project “reststromeninventarisator” (REIN) gestart om grondstoffen en afvalstromen te inventariseren. REIN is een platform waarin deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. Door dit inzichtelijk te maken kunt u mogelijk kosten besparen, voordeel hebben bij aanbestedingen en tevens bijdragen aan een duurzamere wereld. REIN stimuleert, ondersteunt en bevordert de circulaire economie, deeleconomie en energietransitie.

De afgelopen periode hebben 16 bedrijven hieraan deelgenomen. Uit eerste analyse komen verrassende resultaten.
Om alvast een inzichten geven in de verschillende resttomen heeft u hier al een overzicht van de totaalstromen van de 16 bedrijven:

Verschillende reststromen bij 16 bedrijven:
4.847 m3 Hout categorie A, B en C,
2.391 m3 Stof, voornamelijk MDF,  
1.739 m3 Metalen
1.468 m3 Bouw en sloop,  
1.392 m3 Restafval-Divers  
1.262 m3 Papier en karton
321 m3 Kunststof 8m Tempex en
3309 m3 Overige zoals chemicaliën etc.

Totaal aantal vervoersbewegingen 2.098 
 
REIN zal 30 november een toelichting geven op de resultaten aan de leden van VVE Laarberg. Vervolgens zal met de deelnemers een separate afspraak worden gepland om de resultaten op bedrijfsniveau te bespreken. 


De komende periode worden bedrijven die nog niet zijn bezocht worden benaderd door projectleider Erik Schuurmans.
Na de Laarberg zal REIN verder gaan met het inventariseren van grondstoffen, reststromen en restcapaciteiten op andere industrieterreinen in Oost Gelre.