IKGL Logo Overlay

Circulair duurzaam ondernemen in Oost Gelre

Circulair en duurzaam ondernemen zijn woorden die passen bij een innovatieve moderne onderneming en dus ook bij de bedrijventerreinen in Oost Gelre. Afgelopen tijd heeft er een digitale inventarisatie plaatsgevonden op bedrijventerrein de Laarberg.

REIN is een consortium dat wordt gesteund door o.a. gemeente Oost-Gelre de IKGL en 8HRK. Het doel van de inventarisering is om het huidige reststroomproces van bedrijven goed in beeld te brengen en te gaan verwaarden. REIN produceert rapporten die inzicht geven hoe circulair en duurzaam uw onderneming is, en aggregeert de bedrijventerreinen. Hoe minder restafval des te minder kosten!

Deeleconomie

Daarnaast inventariseert REIN welke kapitaalintensieve machines en materieel een organisatie bezit en het bestaan van eventuele overcapaciteit daarvan. Waarom zou iedere organisatie een eigen veegmachine of heftruck aanschaffen, wanneer een goed georganiseerde vorm van parkmanagement i.s.m. REIN de organisaties ondersteunt in een deeleconomie. Ook hier geldt, meten is weten.

Energietransitie

Met de problematiek van netcongestie, de doelstelling elektrisch te rijden en stijgende energieprijzen is naast het bevorderen van de circulaire economie en deeleconomie de energietransitie het derde onderwerp waarvoor REIN ondersteuning biedt. Met verschillende scans geeft REIN inzicht in het verbruik van energie op bedrijf en bedrijventerrein niveau.

Resultaat

REIN heeft inmiddels een redelijk beeld van de daadwerkelijk afval- en restromen op de Laarberg.

Er zijn initiatieven die verschillende afvalstromen graag willen ontvangen; A- en B-hout, plastic en kunststoffen, karton, koffiedik specifiek, swill.

Door een betere scheiding kunnen er meerdere initiatieven beter aansluiten!

Bijvoorbeeld: Zodra er B-hout bij A-hout komt, wordt het automatisch B-hout, zodra er C-hout bij A-of B-hout komt, wordt het automatisch C-hout, (golf) karton buiten papier.

Ook energietransitie is met het beschikbare dakoppervlak op De Laarberg goed haalbaar, mits: opslag energie en alle beschikbare ruimte voldoet aan zonnepanelen.

REIN geeft een redelijk beeld van de CO2-footprint van bedrijven op De Laarberg en ondersteunt en inspireert om deze te verminderen.

Vervolg

Circulair verduurzamen gaat de ondernemer merken in de portemonnee en zal uw bewustwording veranderen. Opdrachtgevers gaan in tenders eisen stellen aan duurzaamheid en circulariteit! Daarnaast is het ook goed voor ons klimaat. Kortom alleen maar positieve factoren.

Deze digitale inventarisatie is kosteloos en vergt alleen een stukje tijd van de ondernemer.

De medewerking van bedrijven op De Laarberg was bijna 100%. Binnenkort benaderen wij bedrijven op Den Sliem en Brandemate in Groenlo. Aansluitend bedrijventerreinen in Lichtenvoorde. Parallel wordt samengewerkt met de ondernemersvereniging Owin en de gemeente Winterswijk.

U wilt toch ook circulair en duurzaam ondernemen?

E-Mail: info@reststroominventarisator.nl

web:    https://www.reststroominventarisator.nl