IKGL Logo Overlay

IKGL en energietransitie Oost Gelre

Het bestuur van de IKGL is nauw betrokken bij onze leden die willen meewerken aan de energietransitie door te verduurzamen. De inwoners en ondernemers worden ook geconfronteerd met de nationale en internationale afspraken die zijn gemaakt waaraan ook onze gemeente voor 2030 aan moet voldoen.

Medewerking verlenen aan de DOE-Scan van AOD (Achterhoek Onderneemt Duurzaam) en het aanvragen van de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) moeten bijdragen dat ondernemers op een verantwoorde wijze, gekoppeld aan een goed verdienmodel, kunnen verduurzamen door o.a. zonnepanelen te leggen op de industriële daken. Echter is er in ons gebied momenteel een probleem dat terugleveren niet mogelijk is waardoor het voor ondernemers met een grootverbruik niet interessant is om mee te doen met ‘zon-op-dak’. Dit tot grote frustraties van de ondernemers maar ook van agrariërs in ons gebied! Echter geldt voor bestaande daken dat deze wel geschikt moeten zijn wanneer deze worden belast met zonnepanelen. De IKGL gaat op korte termijn met betrokken instanties in gesprek over deze kwestie waardoor hopelijk het net in onze regio z.s.m. wordt uitgebreid en congestie (het terugleveren) geen probleem meer is. De IKGL is voorstander dat men eerst de daken gaat vol leggen met zonnepanelen alvorens over te gaan op andere energiebronnen. Ook al weten wij dat onze daken alleen niet toereikend zijn om de 1,35 TWh, die onze regio moet verduurzamen, op deze manier alleen niet te verwezenlijken is. Een enorme uitdaging die de overheid te wachten staat, waarbij een goede ondergrondse infra, ook op onze bedrijventerreinen, moet bijdragen om samen verantwoord en efficiënt te kunnen verduurzamen.