IKGL Logo Overlay

Noaberkrediet

Beste IKGL-leden,

Op verzoek van “Noaberkrediet” brengen wij u middels deze mail en bijgaande (*) flyer op de hoogte van de status van Noaberkrediet 2.0 (NK 2.0).

In de afgelopen weken is er door NK 2.0 hard aan gewerkt om het in gereedheid te brengen voor (her)lancering. Belangrijk daarbij is dat de website www.Naoberkrediet.nl helemaal is aangepast/geactualiseerd aan de dienstverlening die past bij Naoberkrediet 2.0.  De website is al ruim 2 weken ‘live’ en speelt een belangrijke rol in het proces van Naoberkrediet. 2.0. Een bezoeker (ondernemer) aan deze website zou op een duidelijke, makkelijk toegankelijke wijze informatie tot zich moeten kunnen nemen zodat hij kan bepalen of hij een (latente) behoefte heeft aan de diensten van Naoberkrediet 2.0.
Zoals u waarschijnlijk weet is het belangrijkste kenmerk van Naoberkrediet 2.0 dat er geen krediet wordt verstrekt maar dat NK 2.0 ondernemers helpt met het vinden van een geschikte financiering voor hún specifieke situatie. Er kan sprake zijn van financieringsbehoefte tgv:

  • een ‘defensieve situatie’, bijvoorbeeld door Corona gerelateerde perikelen: uitval van de vraag, oplopende (vaste) kosten, liquiditeitstekorten,  etc.
  • een ‘offensieve situatie’, groeiambitie, innovatielancering, marktkansen etc.
  • een combinatie hiervan is ook denkbaar (‘uit de crisis innoveren’)

Ondernemers die gebruik gaan maken van NK 2.0 kunnen bovendien gekoppeld worden aan een coach. Dit is meestal een Achterhoekse (ex) ondernemer, uit dezelfde branche die de aanvrager kan bijstaan met raad en daad. De ervaringen van werken met een coach tijdens Naoberkrediet 1.0 waren overwegend zeer positief.  Projectleider van NK 2.0 is Hans Goorhuis en hij staat in de startblokken om in gesprek te gaan met de doelgroep: Achterhoekse ondernemers.

Voor alle informatie en contactgegevens verwijzen wij u graag naar de website www.Noaberkrediet.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur IKGL,