IKGL Logo Overlay

Advies voor bestaande en nieuwe bedrijven in Oost Gelre

Het IKGL bestuur ontvangt regelmatig vragen en opmerkingen over de gemeente en de gemeentelijke procedures. Natuurlijk kunt u bij ons terecht, maar het is vaak veel eenvoudiger om rechtstreeks contact op te nemen met de gemeente. Paul ten Holder is bij Oost Gelre als Accountmanager Bedrijven het centrale aanspreekpunt voor ondernemers en de schakel tussen ondernemers en gemeente. Hij denkt mee vanuit een verbindende en faciliterende rol. Voor vragen met betrekking tot nieuwe initiatieven, uitbreidingsplannen, procedures, bedrijventerreinen of over projecten waar meerdere beleidsterreinen bij zijn betrokken, kunt u bij hem terecht. Hij zorgt er dan voor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt. Ook bij problemen of klachten van welke aard dan ook kan hij in veel gevallen een bemiddelende rol vervullen.

p.tenholder@oostgelre.nl of 06-48432320
www.oostgelre.nl/ondernemen/advies-bedrijven