IKGL Logo Overlay

Ondermijning in Oost Gelre

Luuk Olsthoorn, projectleider Ondermijning Regio Achterhoek, heeft tijdens de ALV van 2 juli jl. een interessante presentatie gehouden over dit actuele onderwerp. Welke Ondermijning zijn aanwezig en wat is het doel van de aanpak?
Drugs, fraude (ook zorg), milieucriminaliteit, mensenhandel en witwassen hebben we allemaal mee van doen, ook in Oost Gelre. Het doel van de bestrijding is om de veiligheid aan te pakken en deze te kunnen waarborgen in ons gebied. Politie en gemeente kunnen panden sluiten om zo de loop uit het pand te halen.

In de Achterhoek zijn in 2020 al 5 drugslabs opgerold. In Drempt, Groenlo, Didam, Doetinchem en Vragender. In de Achterhoek worden jaarlijks circa 40 hennepkwekerijen opgedoekt. Je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen, gelegenheid maakt de dief! De Achterhoek is interessant vanwege de open grens met Duitsland, de N18, dichtbij steden, havens (o.a. Emmerich) en leegstaande schuren. Gevoelige partijen in het bedrijfsleven zijn hierbij agrariërs, transporteurs, importeurs en notarissen om iets te passeren. Afpersing van transporteurs en o.a. fruittelers komt ook regelmatig voor. Het is daarom van belang om alert te blijven in uw omgeving.

Grote nadelige gevolgen van ondermijning zijn: aantasting lokale economie, ecologische omgeving (drugsafval, dumping in natuur), aantasting moraliteit en het rechtsgevoel alsmede dat van rechtsstaat en instituties. Analyse verbetermogelijkheden in de Achterhoek kunnen zijn informatiepositie gemeenten (weten wat er speelt en kennis uitwisselen), bewustwording bij bedrijven en burgers en eenduidiger beleid van de 8 Achterhoekse gemeenten.
Gevoelige locaties zijn recreatieparken (leegstaande en oudere parken), het buitengebied en bedrijventerreinen (minder toezicht). Belangrijk is dat we allemaal alert zijn met als doel een veilige Achterhoek te behouden.

Wilt u een melding doen als er sprake is van een verdenking in uw buurt dan graag Luuk Olsthoorn direct benaderen.

Luuk Olsthoorn is bereikbaar op maandag t/m donderdag op tel.nr. 0544 393606 of 0638160560.
Mail: L.Olsthoorn@oostgelre.nl