IKGL Logo Overlay

Erik Schuurmans nieuwe voorzitter IKGL

Onze Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde zal de komende jaren worden geleid door Erik Schuurmans. Daartoe heeft de algemene ledenvergadering unaniem besloten na voordracht door het bestuur. Voor wie hem niet kent: Erik is 58 jaar en woont in Groenlo. Hij was tot voor kort eigenaar van LBA Projectbureau uit Groenlo en sinds vorig jaar bestuurslid. Hij volgt Laurens Grashof van Alferink Installatietechniek op. Laurens is onze voorzitter geweest vanaf maart 2014 toen hij het spreekwoordelijke stokje overnam van Koen Knufing. Het afgelopen jaar is Laurens bereid geweest om, ondanks het verstrijken van de maximale zittingstermijn, nog een extra jaar aan te blijven. Daar is het bestuur hem zeer erkentelijk voor. Tijdens de ledenvergadering hebben wij Laurens namens het bestuur bedankt voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij ondernemend Oost Gelre in het algemeen en bij de energietransitie in het bijzonder. Nogmaals, Laurens bedankt en Erik heel veel succes!