IKGL Logo Overlay

Informatiebijeenkomst Netcongestie Gemeente Oost Gelre en Berkelland 31 maart 2022

Aankondiging: I

Aanleiding
Net als in heel Nederland, is er in Oost Gelre en Berkelland de laatste jaren fors ingezet om de energievoorziening te verduurzamen, met het oog op de CO2-doelstellingen uit het internationale Klimaatakkoord. Tegelijkertijd is er ook meer elektriciteitsvraag door o.a. de elektrisering van bedrijfsprocessen, mobiliteit en economische groei.

Dit alles legt een hoge druk op het elektriciteitsnetwerk, met als gevolg: netcongestie. Berkelland en Oost Gelre hebben de handen ineengeslagen om hierin samen te werken aan lokale oplossingen.

Netcongestie
De snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit, de ontwikkelingen en de snelheid om het elektriciteitsnet hierop aan te passen is nog steeds gaande en gaan niet altijd hand in hand. Het gevolg is dat er knelpunten zijn ontstaan; op veel plekken in de Achterhoek kunnen op dit moment beperkt nieuwe aansluitingen worden gerealiseerd, zowel voor teruglevering als voor gebruik. Naast knelpunten in het middenspanningsnetwerk (de zgn. N-wegen) van Liander zijn er inmiddels ook knelpunten ontstaan op het hoogspanningsnet (de zgn. A-wegen) van landelijk netbeheerder TenneT.

Wij willen graag met u praten over lokale oplossingen
Vanuit de beide bedrijvenkringen, Bedrijvenkring Berkelland en IKGL, beide gemeenten en Liander willen wij U, als lokaal bedrijfsleven, informeren over de netcongestie in Berkelland en Oost Gelre. Wij willen vooral ook met u het gesprek aan gaan over innovatieve en creatieve oplossingen. Deze bijeenkomst zal worden georganiseerd op 31 maart 2022, waarvoor U ter zijne tijd zal worden uitgenodigd.

NB. De IKGL heeft 6 april 2021 een brief verzonden aan de gemeenteraad van Oost Gelre waarin wij onze verontrusting uitspreken over goede communicatie naar onze ondernemers en inwoners, en innovatieve toepassingen van bestaande en nieuwe technieken om het gewenste doel ‘Energieneutraal Achterhoek 2030’ te bereiken.

Link naar de brief

Save the date:
De Mattelier Groenlo, 31 maart 2022 om 16.00 uur