IKGL Logo Overlay

Nieuwsbrief oktober 2021

ikgl-nb_header

Algemene ledenvergadering 7 oktober 2021

Op donderdag 7 oktober jl. heeft bij Loco in Lievelde de – vanwege de coronapandemie – uitgestelde algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Ten overstaan van 37 leden was alsnog aan de orde het bestuursjaar 2020. Het bestuur heeft de aanwezigen bijgepraat over de contacten met de gemeente, de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van onderwijs, bedrijventerreinen, SIKA en de Achterhoek Board/Raad en andere relevante kwesties. Penningmeester Roel Wieggers werd voor een periode van 4 jaar herkozen en voorzitter Erik Schuurmans stond nog kort even stil bij het afscheid vorig jaar van oud voorzitter Laurens Grashof. Ook werd Hans van Dalen naar voren gehaald en bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid als ambtelijk secretaris. De vergadering werd afgesloten met een gezellige borrel en een buffet. De volgende jaarvergadering zal hopelijk weer in het voorjaar (maart) kunnen plaatsvinden.

Vitale medewerkers!

“Het is belangrijk dat er voldoende gezonde en gemotiveerde mensen zijn voor de arbeidsmarkt”

In de Achterhoek zijn 155.000 mensen actief op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen er in diverse sectoren meer banen bijkomen, omdat veel oudere werknemers met pensioen gaan. Achterhoek in Beweging zet zich in voor vitale medewerkers. Het is voor de Achterhoek van belang dat er voldoende gezonde en gemotiveerde mensen zijn om aan de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Het thema ‘vitale medewerkers’ richt op het vergroten van de motivatie onder werkgevers en werknemers om (samen) te bewegen en/of te sporten. Sport en beweging is een belangrijk middel voor het gevoel van verbinding en de samenwerking binnen organisaties.

Wilt u hier meer over weten of in contact komen met Stichting Achterhoek in Beweging ga dan naar www.achterhoekinbeweging.nl of mail uw vraag naar info@fitveuraltied.nl.

Logo AIB

Van Tech4life lokaal naar Futurelab….

In het nieuwe lokaal op het Marianum te Lichtenvoorde, het futurelab, staat het ontwikkelen van toekomstgerichte skills voorop. De doorontwikkeling van het Tech4Life lokaal, waar leerlingen van de basisscholen van groep zeven en acht kennismaken met de techniek, zal na de kerstvakantie continueren in het futurelab. Leerlingen kunnen onder andere werken met 3D printers, VR-brillen, robotarmen en meer. Daarnaast blijft er in het onderwijsprogramma ook aandacht voor vakspecifieke vaardigheden. Het doel blijft om leerlingen enerzijds kennis te laten maken met en anderzijds te enthousiasmeren voor de techniek én technologie. De opdrachten waar de leerlingen aan werken zijn verdeeld in de zeven werelden van de techniek. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de nieuwste technologieën en ontdekken ze welke beroepen er zijn. Door op deze manier aan de slag te gaan met de opdrachten, sluiten we beter aan bij de nieuwe beroepen die ontstaan waar we onze leerlingen voor opleiden.

Futurelab

10 Kinderen gestart met het 3D Printer project

IKGL ondersteunt een mooi regionaal initiatief met als doel kinderen te enthousiasmeren voor techniek. Techniek is veel meer dan men denkt en bijzonder inspirerend!

Donderdag 30 september jl. is op het Marianum in Lichtenvoorde de 3D Printer cursus van start gegaan waaraan tien kinderen tussen de 10 en 15 jaar deelnemen. De training wordt gegeven door trainers die vanuit de IKGL en SIKA zijn benaderd en opgeleid. Zij hebben een praktische en technische achtergrond. Tijdens deze training gaat het kind een 3D printer bouwen en ermee werken door deze m.b.v. programma TinkerCad aan te sturen. Aan het eind van de cursus wordt de 3D printer eigendom van het kind. Ook leert het kind de toepassingsmogelijkheden van de zelfgemaakte 3D printer. Kortom een zeer uitdagende en interessante ontwikkeling die de kinderen in tien avonden zullen ervaren. De eerste indruk, van de zowel de trainers als de kinderen, is bijzonder positief. Eind december eindigt dit project dat volgend jaar zeker herhaald gaat worden.

3D

Herinnering:
HAVO/ VWO Loopbaanevent Groenlo
3 december 10.00 – 14.00u

marianum2

Door bedrijven, leerlingen en oud-leerlingen bij elkaar te brengen deze dag, willen we bijdragen aan een goede voorlichting van leerlingen en het vergroten en versterken van elkaars netwerk. Daarnaast hopen we ook met elkaar leerlingen en oud-leerlingen enthousiast te maken om in hun eigen regio stage te lopen en te werken zodat we kunnen bijdragen om de krimp in onze regio tegen te gaan. Het is dus echt een bijeenkomst van ons samen.
Tijdens het loopbaanevent lopen leerlingen van Marianum (leeftijd van 14 – 20 jaar) rond die zich aan het oriënteren zijn op hun toekomst en staan voor een profiel- of studiekeuze.

Voor meer informatie of opgeven, neem dan contact op met Mandy Stokkers m.stokkers@marianum.nl.

Opdrachten voor onze leerlingen HAVO/ VWO
Onze leerlingen maken tijdens hun vakken praktische opdrachten. Wij zouden hier graag aansluiting vinden bij het bedrijfsleven. Hebben jullie een vraagstuk waar leerlingen iets in kunnen betekenen door middel van onderzoek, laat het vooral weten.

In november worden de bestaande opdrachten opnieuw voorgelegd aan de leerlingen.
Alle contact kan via m.stokkers@marianum.nl


IKGL Logo
Copyright © {year} IKGL – Alle rechten voorbehouden. | www.ikgl.nl | {unsub}