IKGL Logo Overlay

Aanmelding eerste HR-sessie IKGL

De IKGL wil uw organisatie de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een eerste IKGLHR-sessie als mogelijke aanzet voor een structureel kennisnetwerk.

Uit contact met IKGL-leden op de diverse bedrijventerreinen is naar voren gekomen dat er o.a. behoefte bestaat aan sparren met collega HR-functionarissen, het uitwisselen van informatie en kennisdeling, etc. zonder enige vorm van concurrentie. Dit heeft ertoe geleid dat wij als bestuur de handschoen hebben opgepakt en het volgende initiatief hebben genomen. 

Aanleiding
Binnen het bestuur van de IKGL zijn wij er een grote voorstander van om leden met elkaar in contact te brengen en met elkaar te verbinden. Dat kan o.a. door het organiseren van bedrijfsbezoeken. Een ander manier om te verbinden en om kennis te delen is om door middel van meetings (in kleiner verband) van elkaar te leren. Een oplossing voor problemen kan soms heel dichtbij worden gevonden.

Toelichting
Human Resource is een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf als het gaat om ‘de medewerker in de organisatie waarmee organisatiedoelen kunnen worden behaald’. Opleidingen en cursussen zijn er in overvloed maar geven vaak een algemene blik, terwijl juist praktijkervaring en goede voorbeelden sneller het gewenste resultaat kunnen opleveren. Goed HR-beleid betekent een goed fundament onder uw organisatie die bepalend is voor uw succes!

IKGL als verbinder
Het IKGL-bestuur stelt u in de gelegenheid om deel te nemen aan de eerste IKGL HR bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal worden geleid door Marije Giezen, juriste arbeidsrecht bij Juust Advocaten & Mediators in Lichtenvoorde. Het is de bedoeling dat de aanwezigen na een korte kennismakingsronde samen in gesprek gaan over hoe er op lange termijn structureel invulling kan worden gegeven aan dit beoogde HR-netwerk. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen, het aankaarten van problemen, etc.    

Kick-off
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober 2021 om 9.00 uur inDe Mattelier te Groenlo.

Aanmelden
U kunt zich hieronder voor de bijeenkomst op 7 oktober.

Doe er uw voordeel mee!Bestuur IKGL