IKGL Logo Overlay

Van de gemeente Oost Gelre

Onlangs heb ik als directeur van deze mooie gemeente, samen met het afdelingshoofd Omgeving, een gesprek gehad met het IKGL-bestuur. Het was een open gesprek, waarin ik vooral goed heb geluisterd naar de wensen en behoeften die het IKGL-bestuur inbracht namens de ondernemers. We hebben de wederzijdse verwachtingen goed in beeld gebracht en daar ervaringen en meningen over uitgewisseld.

Ondanks de coronacrisis liggen er heel veel aanvragen en verzoeken op het bordje van de medewerkers van de afdeling Omgeving. Dat is op zich goed nieuws, want het laat een beloftevol perspectief zien voor de ondernemers op onze industrieterreinen. Maar het vormt ook een grote uitdaging voor ons in de behandeling van die aanvragen. En laat ik duidelijk zijn dat het ons op dit moment niet lukt om elke aanvraag direct in behandeling te nemen.

Daarin ligt een opgave voor de gemeente en voor mij als directeur. Maar ik heb in het gesprek ook de bereidheid bij het IKGL-bestuur geproefd om daar samen over in gesprek te blijven. Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat vraagt een andere rol en houding van ons als gemeente, maar ook van u als ondernemer, als initiatiefnemer. Het gesprek daarover laat zich prima combineren met het gesprek over onze dienstverlening. Daar komen we zeker bij u op terug.

Wederzijds begrip is daarin belangrijk. In het gesprek kwam het idee voorbij om de leden van de IKGL uit te nodigen voor een werkbezoek aan het gemeentehuis. Een prima plan. Zodra de coronamaatregelen het toelaten zal ik daar het initiatief voor nemen. Ik hoop u dan te ontmoeten. Ik zie deze bijdrage aan de nieuwsbrief vooral als een aanzet om nadrukkelijk met u in gesprek te blijven over het versterken van onze samenwerking. Voel u zeker vrij om mij aan te spreken op dit artikel of zaken die u met mij wilt delen.

Jeroen Heerkens
Directeur gemeente Oost Gelre
secretaris@oostgelre.nl

06 – 536 07 983