IKGL Logo Overlay

Corona-crisis

Beste IKGL-leden,

De wereld staat op zijn  kop. Voorjaarsvergaderingen en netwerkbijeenkomsten zijn erg belangrijk maar nu even helemaal niet. We zullen ons moeten neerleggen bij de realiteit waarin momenteel alles wordt beheerst door het corona virus. 

Onze gedachten zijn bij de overleden en doodzieke mensen in de wereld, Nederland en in onze eigen omgeving. Ook voor jullie als ondernemers heeft de huidige corona crisis ongetwijfeld een grote impact. Sommigen van ons hebben de afgelopen dagen de omzet mogelijk zelfs zien teruglopen naar helemaal geen omzet meer. Laten we hopen dat we deze ellende snel achter ons kunnen laten en dat jullie de komende maanden allemaal goed doorkomen, zowel privé als zakelijk.

Gezien de thans geldende maatregelen, waaronder het verbod op samenkomsten welke geldt tot 1 juni a.s. kan ook de uitgestelde ALV van woensdag 13 mei a.s. geen doorgang vinden. Wij wachten als bestuur de verdere ontwikkelingen nu even af en zodra er weer met meer zekerheid kan worden gepland, zullen wij jullie laten weten wanneer de ALV alsnog zal worden gehouden. 

Met vriendelijke groeten,


Bestuur IKGL