IKGL Logo Overlay

Tech4Life

Nu, anno 2016, hebben wij nauwelijks een idee, hoe onze wereld eruit zal zien in 2030. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. 

Van onze (basis)scholen wordt verwacht, dat de kinderen er zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zich voorbereiden op hun toekomst.
Wij weten nu al wél, dat techniek in die toekomst een nóg grotere rol zal spelen dan nu al het geval is. Ook weten wij dat onze kinderen, om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij van de toekomst, over vaardigheden en kennis moeten kunnen beschikken, die in 2016 (nog) niet zo vanzelfsprekend zijn. Die zullen zij dus moeten leren.
De basisscholen besteden aandacht aan het aanleren van en werken met de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Wat zijn die 21e eeuwse vaardigheden? Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, zoals bijvoorbeeld kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Maar veel scholen vinden dit ingewikkeld. Ook zijn de hedendaagse schoolgebouwen onvoldoende toegerust om optimaal techniekonderwijs te kunnen verzorgen.

In het gebouw van Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde is het technieklokaal Tech-4-Life gehuisvest. In dit lokaal krijgen alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Lichtenvoorde, Groenlo en de kerkdorpen lessen in techniek. In het technieklokaal worden zij begeleid en geholpen door enthousiaste en vakkundige vrijwilligers, die veelal zelf een technisch beroep beoefenen of hebben beoefend. De IKGL speelt hierin een belangrijke rol. Zij is o.a. vertegenwoordigd in het bestuur van Tech-4-Life, betaalt een deel van de kosten van het technieklokaal en zorgt ervoor, dat de vrijwilligers jaarlijks worden bedankt d.m.v. een kerstborrel en een barbecue als afsluiting van het schooljaar.
Op deze wijze draagt de IKGL haar steentje bij aan de opleiding van onze jongeren en aan hun en de eigen toekomst.