Header Dec 2021

Nieuwjaarsreceptie 2022

Helaas hebben wij vanwege de aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 en de vooruitzichten voor de komende weken moeten besluiten om onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, welke gepland stond op vrijdag 21 januari 2022, voor de tweede achtereenvolgende keer af te blazen. Hopelijk wordt er in Den Haag het komende jaar een lange termijn planning gemaakt, waardoor er een evenwichtige modus wordt gevonden om structureel met het virus om te gaan zonder dat we in de toekomst weer massaal in lockdown moeten met alle economische en mentale gevolgen van dien. Hopelijk kunnen we in januari 2023 eindelijk samen weer het glas heffen. Voor nu wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en vooral heel veel geluk en gezondheid voor 2022!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Namens alle ondernemers die zijn aangesloten bij IKGL hebben wij als bestuur onlangs een brief gestuurd naar de deelnemende politieke partijen in Oost Gelre met het oog op de aanstaande raadsverkiezingen. In deze brief hebben wij aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke speerpunten voor de komende vier jaar, zoals de dringende behoefte aan nieuwe industriegrond in Lichtenvoorde, woningbouw algemeen en huisvesting arbeidsmigranten, infrastructuur (ontsluiting De Laarberg Noordzijde, opwaardering N18), veiligheid bedrijventerreinen en duurzaamheid/energietransitie (problematiek rondom beperkte capaciteit electriciteitsnet).  
 

2e IKGL HR sessie 10 maart 2022

Logo IKGL HR2

Na de eerste succesvolle IKGL-HR sessie van 7 oktober gaan wij hier een vervolg aangeven. Twee enthousiaste deelnemers van de eerste sessie, Sanne Hommelink van Randstad en Petra Brons van WSI, hebben samen met de IKGL de handschoen opgepakt en ervoor gezorgd dat 10 maart de tweede sessie gaat plaatsvinden. Tijdens de brainstormsessie van de eerste bijeenkomst bleek er behoefte geïnspireerd te willen worden door een expert op het gebied van ‘creatief werven’. Willem van Verschuer, e-commerce specialist bij Randstad, zal deze tweede sessie leiden, waarbij voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen zal zijn. Het belooft andermaal een boeiende ochtend te worden.


Begin januari zal een mail-chimp worden verzonden waarbij men zich kan aanmelden voor deze tweede IKGL-HR sessie.


Aankondiging:

Informatiebijeenkomst Netcongestie Gemeente Oost Gelre en Berkelland 31 maart 2022

Aanleiding

Net als in heel Nederland, is er in Oost Gelre en Berkelland de laatste jaren fors ingezet om de energievoorziening te verduurzamen, met het oog op de CO2-doelstellingen uit het internationale Klimaatakkoord. Tegelijkertijd is er ook meer elektriciteitsvraag door o.a. de elektrisering van bedrijfsprocessen, mobiliteit en economische groei.


Lees meer op de website

Save the date:
De Mattelier Groenlo, 31 maart 2022 om 16.00 uur

Help de horeca in Oost Gelre!

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Afdeling Oost Gelre, heeft ons gevraagd om bij onze leden te informeren of zij de komende wintermaand(en) nog personeel kunnen gebruiken. Door de recente lockdown zitten veel gemotiveerde en enthousiaste horecamensen thuis en het zou erg welkom zijn als zij bij andere ondernemers in onze gemeente ingezet zouden kunnen worden.

Past dit binnen jouw bedrijf? Neem dan contact op met Erwin de Roo, secretaris KHN Oost Gelre (erwin@citylido.nl)

IKGL Kerstwens 2021 600
IKGL Logo
Copyright © 2024 IKGL - Alle rechten voorbehouden. | www.ikgl.nl | uitschrijven