IKGL Logo Overlay

Gratis sneltesten stopt na 29 juli

Sinds maandag 22 februari kunt u gebruik maken van een initiatief van het ministerie van VWS, MKB Nederland en VNO-NCW, waarbij een Corona sneltest vergoed wordt voor uw werknemers met klachten.
De afgelopen maanden hebben wij velen van uw medewerkers  in onze straten in Varsseveld en Lichtenvoorde kunnen helpen met een gratis sneltest.  Vanuit de overheid was er een budget van 450 miljoen euro vrijgemaakt voor deze regeling. Eerder al werd gecommuniceerd dat deze regeling ten einde zou komen wanneer dit budget op zou raken, of per 30 juli. Dit laatste is nu het geval.  

Dit houdt in dat: 29 juli de laatste dag is dat gratis testen voor werknemers worden uitgevoerd! 

Dit betekent niet dat wij stoppen met testen. Uw werknemers zijn nog altijd welkom in onze straten. Aan het einde van de maand brengen wij de gebruikelijke kosten weer per verzamelfactuur in rekening.  We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kunt u kijken op www.activeliving.nl/sneltest.