IKGL Logo Overlay

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Vanwege de coronapandemie is de jaarlijkse ALV vorig jaar verplaatst van maart naar juli. Toen hadden wij niet kunnen vermoeden dat we in maart 2021 nog steeds met beperkende maatregelen te maken zouden hebben. Omdat er op dit moment nog geen bijeenkomsten mogelijk zijn en wij er vooralsnog vanuit gaan dat de maatregelen als een gevolg van een toenemend aantal vaccinaties over enkele maanden zullen worden versoepeld, hebben wij opnieuw besloten de ALV te verplaatsen naar de maand juli. Verdere berichten volgen zo spoedig mogelijk.