IKGL Logo Overlay

Hans van Dalen stopt als ambtelijk secretaris IKGL

Per 1 januari jl. heeft Hans van Dalen in goed overleg met het IKGL bestuur zijn werkzaamheden als ambtelijk secretaris beëindigd. Hans heeft zich jarenlang met veel inzet en toewijding voor onze kring ingezet. En volgens eigen zeggen ook altijd met enorm veel plezier. Mede vanuit deze functie onderhield Hans nog steeds contacten met IKGL leden en bleef hij ook na zijn actieve loopbaan (bij de Rabobank) nauw betrokken bij ondernemend Oost Gelre. Aanvankelijk ondersteunde Grollenaar Hans het bestuur samen met Jan Hartman. Daarna heeft hij jarenlang alleen de vergaderingen en de nieuwjaarsrecepties voorbereid, genotuleerd bij de jaarlijkse ALV en andere ondersteunende werkzaamheden verricht. Door onder meer de toenemende digitalisering werden langzaam aan al steeds meer taken en werkzaamheden overgenomen door het gewone secretariaat, de voorzitter en de overige bestuursleden. De coronatijd en de als een gevolg daarvan minimale activiteiten en beperktere behoefte aan ondersteuning, hebben het afscheid van Hans in een stroomversnelling gebracht. 

Als bestuur zijn wij Hans veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij IKGL. Wij wensen hem en zijn vrouw Evelien nog vele gelukkige en gezonde jaren. Zodra de omstandigheden het weer toelaten zal Hans nog op een gepaste wijze in het zonnetje worden gezet.