IKGL Logo Overlay

Corona sneltest vergoed voor uw werknemers met klachten

Geachte ondernemers, 

Dankzij een recent initiatief van het ministerie van VWS, MKB Nederland en VNO-NCW wordt een Corona sneltest vergoed voor uw werknemers met klachten. Door snel werknemers te testen, vergroot u de veiligheid op de werkvloer en vermindert u het risico op uitval door ziekte en quarantaine.  

Wij zijn als Active Living samen met onze arbodienst Vincio door het ministerie van VWS goedgekeurd om dit aan te bieden bij de sneltestlocaties in Varsseveld, Lichtenvoorde en Arnhem. 

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Deze regeling geldt in het geval uw werknemers klachten hebben, in aanraking zijn geweest met een geïnfecteerd persoon of een melding heeft gekregen via de Corona Melder app. In deze gevallen zullen er geen kosten meer aan uw organisatie in rekening worden gebracht voor de sneltesten. Wij factureren de kosten van de testen aan het eind van iedere maand direct aan het ministerie van VWS. Het huidige proces van aanmelden van uw medewerker voor de sneltest blijft staan. Uw medewerkers dienen in het aanmeldproces wel aan te geven dat zij klachten hebben, er contact is geweest met een geinfecteerd persoon of een melding hebben gehad in CoronaMelder app. Deze opties hebben wij in het aanmeldformulier toegevoegd. 

Preventief testen

Indien uw medewerkers zich preventief laten testen brengen wij de gebruikelijke kosten in rekening. Preventief testen valt namelijk niet onder deze regeling. 

Wanneer gaat deze regeling in?

Deze regeling gaat in per maandag 22 februari. 

Wanneer houdt deze regeling op?

Vanuit de overheid is er een budget van 450 miljoen euro vrijgemaakt voor de regeling. Zodra dit budget op dreigt te raken brengen wij u hiervan per mail op de hoogte. Dit betekent per direct een einde van deze regeling. Nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gebracht brengen wij de gebruikelijke kosten weer in rekening. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden via deze link: https://www.werkgeverstesten.nl/ 

Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem contact met ons op.

Active Living | Delta 40 | 6825 MS Arnhem | 
Telefoon: 026 741 04 10