IKGL Logo Overlay

Innovatiefonds gemeente Oost Gelre

Bij de gemeente Oost Gelre ligt nog een bestemmingsreserve van 4 ton na opheffing van het innovatiefonds (bestemmingsreserve Lokale Economie).
Wat gaat de gemeente hiermee doen?
Het is volgens wethouder Marieke niet de bedoeling om hier actief mee de markt op te gaan, maar om eventuele aanvragen of projecten die binnenkomen bij de gemeente hiermee te financieren.
O.a. het technieklokaal kan hier van gebruik maken zodra de IKGL met goede ideeën komt. Het IKGL wil contact gaan leggen tussen het Marianum en Steam Academy Aalten om zo de oudere doelgroep leerlingen te stimuleren voor de techniek. Een techniekclub realiseren voor tieners na schooltijd zou dan tot de mogelijkheden kunnen behoren.
De gemeente staat open om geld hiervoor te spenderen, of voor andere ideeën uit de IKGL (STERA project), om zo kinderen te inspireren en te confronteren met techniekvormen anno 2020.