IKGL Logo Overlay

IKGL leden en hun onderneming in Corona periode

De IKGL laat enkele ondernemers aan het woord over hoe zij de Coronatijd beleven.
Op deze manier hopen wij een stuk betrokkenheid te creëren onder de IKGL leden om zo in te zien hoe eenieder het op zijn eigen wijze beleeft. Jullie kunnen drie zgn. ‘video-podcasts’ luisteren van verschillende IKGL leden en we hebben een interview gehouden met ondernemer uit een branche die economisch zwaar getroffen is door de COVID-19 virus. Kaak Event Rent uit Groenlo is zo’n bedrijf dat van de één op de andere dag alles zal instorten.

Wij spreken Edwin Willemsen (links), mede-eigenaar van Kaak Event Rent:
‘De Corona, een overval die niemand wilde zien aankomen!’

We zitten plotseling in een hele rare tijd. Hoe hebben jullie dat ervaren?
‘We zaten volledig in ons werkproces en hadden net de oplevering gedaan van een groot project, Dutch Masters in Den Bosch. We hadden het project net opgeleverd en kregen van de één op andere dag te horen, na de eerste persconferentie van premier Rutte, dat we konden komen om alles weer af te bouwen en naar Groenlo te transporteren. Het event mocht geen doorgang hebben helaas. De economie, en onze handel veranderde van de één op andere dag van een topperiode in een vooruitzicht van nul’.

Hoe ziet jullie onderneming eruit in deze bizarre Corona tijd?
‘De omzet is nagenoeg geheel weg. Evenementen zijn gecanceld of worden
uitgesteld. Ons personeel zit momenteel thuis en wij wachten af wanneer de
maatregelingen eindelijk worden versoepeld zodat we onze klanten weer van dienst
kunnen zijn. Het personeel, dat we helaas tijdelijk naar huis hebben moeten sturen,
komt maandag 4 mei weer op de zaak voor o.a. onderhoudswerkzaamheden en interne
activiteiten die zijn blijven liggen. Wij gaan ons assortiment, daar waar mogelijk,
aanpassen en uitbreiden op basis van de 1.5 meter economie die er ongetwijfeld aan zal
komen zodra de maatregelen zullen worden versoepeld’.

Hoe zag jullie orderportefeuille er tot nu toe uit?
2020 zou een uitstekend jaar worden. De orderportefeuille zag er prima uit, eigenlijk
veel beter nog dan de voorgaande jaren, mede door uitbreiding van de werkzaamheden
in de winter. Het zou beter worden dan dat we de laatste jaren hebben meegemaakt.
Totdat wij werden geconfronteerd met de ‘lockdown’. Van het één op andere moment
lagen we stil. We kunnen gelukkig wel constateren dat wij veel projecten hebben die,
zodra de maatregelen worden versoepeld, alsnog zullen plaatsvinden. Wij hebben
ook veel klanten met meerjarige contracten wat toch enigszins geruststellend is voor de
toekomst’.

Verwachten jullie in grote problemen te komen?
Zoals het er nu naar uit ziet zijn de problemen te overzien. Wij hadden wel gehoopt dat er toch eerder ruimte zou komen voor de activiteiten uit onze branche. Met name de onduidelijkheid over wanneer we weer kunnen starten. Voor de grote events waarbij een vergunning noodzakelijk is zal er tot 1 september niets mogelijk zijn. Wij hopen dat de horeca en daarmee de kleinere events / feestjes eerder op gang zullen komen.
Het zou handig zijn als men een datum noemt wanneer dit eventueel weer zou mogen want dan kun je je ergens op richten, nu blijft de onzekerheid hangen. Laat één ding wel zijn, gezondheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben maar we moeten onze economie ook zeker in de gaten houden. Als dit te lang duurt zullen de consequenties niet te overzien zijn en komen we nog verder in de malaise. Goede zorg is immers ook gebaat bij een goede economie. Zoals gezegd is het toekomst perspectief zeker niet slecht gezien onze orderportefeuille met opdrachten waarvan velen zijn uitgesteld en niet gecanceld’.

De 1.5 m economie, ben je daar al mee bezig?
‘Wij zijn hier zeker mee bezig en zullen daar rekening mee moeten gaan houden naar onze klanten. Inrichtingsopstellingen zullen ruimer opgezet moeten worden en – als voorbeeld – afmetingen van tafels zullen hier ook op moeten worden aangepast. Kortom we gaan andere materialen aanbieden en meedenken en zoeken naar oplossingen voor onze klanten. Die 1.5 meter economie zal er zeker komen en dus moeten wij als evenementen leverancier hierop acuut anticiperen’.

Wat vinden jullie van de NOW-regeling en wat is jullie ervaring?
‘De NOW-regeling is een compensatie, niet meer dan dat. De NOW-regeling is wel snel tot stand gekomen en in uitvoering had ik niet gedacht dat ze het zo snel voor elkaar kregen. Het nadeel is wel dat wanneer je toch wat omzet draait in deze periode direct wordt gekort op de NOW. Dus per saldo levert dit niet direct iets op, wat je verdient wordt direct gecorrigeerd. Maar uiteraard zal dit ons er niet van weerhouden de kansen die geboden worden aan te pakken’.

Maak je gebruik van kennis en ervaringen van andere bedrijven in deze tijd?
‘Wij hebben zeker wel veel contact met andere ondernemers en ook zeker uit onze branche. Sparren is altijd goed en zeker in deze tijd ook leerzaam, maar je zult de aanpassingen op basis van de nieuwe maatregelen die er vast komen toch zelf moeten invullen’.

Kun je wat merken van enig saamhorigheid onder de ondernemers en klanten?
‘We merken wel dat er meer solidariteit ontstaat in de breedste zin van het woord.
Iedereen heeft met hetzelfde probleem van doen en daardoor zie je toch een soort verbondenheid ontstaan die voorheen anders was. Het is natuurlijk ook zo dat iedere branche haar eigen problematiek kent en hiernaar moet handelen. In onze sector is dat probleem bijzonder groot en snakken wij naar het moment dat onze premier de deur weer op een kier zet. Daarnaast zijn er bedrijven die varen er zelfs wel bij en kennen deze problemen totaal niet. Wij hopen uiteraard dat we op korte termijn weer gas kunnen geven en ondernemers in deze regio aan ons denken. Het motto ‘wees loyaal koop lokaal’ geldt momenteel niet voor ons, maar zodra er ruimte komt voor onze handel dan is het zeker tijd voor een feestje…… Denk dan aan Kaak Event Rent!’

Kan de IKGL wat betekenen voor ondernemers in deze tijd?
Wij verwachten wel een grote drukte zodra er weer veel meer mogelijk is. Vele projecten staan op ‘hold’ maar zodra deze een ‘go’ krijgen zullen wij aan het huidige personeel wellicht niet voldoende hebben. We zouden dan ondersteuning kunnen gebruiken en daar kan de IKGL wel een factor in zijn bij het uitwisselen van personeel tussen de verschillende IKGL ondernemers.